۱۴۱. چای خوش دم


آری قسم به آن که تو زیبای عالمی

شو یار استکان که تو چایی خوش دمی

***

ما را نیاز نسخه و رای پزشک نیست

تجویز دکتر دل ما گفته مرهمی

***

خواهم که وقت موی تو را بیشتر تر کنند

یک کم زیاد تر شو اگر می شود کمی

***
چندی نداده اند یارانه های بوس

با آنکه من مدارک لب داده ام همی

***
شامپوی من بیا ای وایتکس من بیا

تا با تو پاک گردد از این سینه هر غمی

***

پردازش تو گشته بلای رم کمم

آخر کجا رسد به گرافیک تو رمی

***
در حیرتم ز آن همه خشیت من ای صنم

آری که خوش به قامت سروی و سر خمی

***
در حصر خانگی ی زلیخاست یوسفم

باز این چه نوحه و چه عذا و چه ماتمی

***

در بوسه از لبان تو عمرا شوم دو دل

گر بخت بسته ام چو لبت وا شود دمی

***

عالم به دود رفته ی قلیان مثل زنی.

چون داشفنر اگر که به پشتی دهی لمی

داشفنر

/ 0 نظر / 7 بازدید