۱۲۳. دشت نشین

ما دست نداریم ولی دست زنانیم

ما چشم نداریم ولی چشم چرانیم

***

سرمایه نداریم همینیم که هستیم

ما دود نداریم ولی سوختگانیم

***

از عشق به جز عشق نخواهیم نگیریم

معشوق به جز عشق نبینیم ندانیم

***

تا دشت نشینند غزالان سبک سیر

آواره ی کوهیم و در شهر نمانیم

***

از شور چو موجیم  و پی خویش روانیم

از شوق چو شمعیم و شب و روز چکانیم

***

طاووس نشانیم و سبک بال نشینیم 

بلبل نفسانیم و به هر شاخ پرانیم

***

گفتیم نهانی که  چنینیم و چنانیم

پیداست عیانی که همینم و همانیم

***

ما داشفنر طنز و امین غم حزنیم

آری چو نخود جمله در اینیم و در آنیم

داشنفر

 

/ 0 نظر / 5 بازدید