163. توپ پلاستیکی

باز چون توپ پلاستیکی رها گشت دلم

از دو پایی که پی اش بود جدا گشت دلم

***

روز و شب شوت زدند و نفسی آخ نگفت

دم پر پای که ها بود و که ها گشت دلم

***

عهدمان بود که با پای گلُی گل بشویم

اوت  شد  قول  تو  و  باد هوا گشت دلم

***

در زمینی که به جای چمنش روید سنگ

پنچر  از  خار  جفا  تیر   بلا  گشت دلم

***

بی خبر بودم و اینگونه ز من هیچ مپرس

که اسیر  که  و  دیوانه چرا؟  گشت دلم

***

داشفنر    بازی ما   بازی انصاف نبود

ملتفت گشتم از آن دم که رها گشت دلم

***داشفنر*** 

صوتی

/ 0 نظر / 145 بازدید