158. هوای ما

دنیا به غیر عشق چه دارد برای ما؟

در گوش عاقلان نرود خوش صدای ما

***
یک شب به مسجدیم و به میخانه روز بعد

اینگونه بهترست، ندانند، جای ما

***
یک دم بهار سر خوش و یک دم خزان غم

آری عوض شود به هوایی هوای ما

***
سر، گرم عشق بازی و پا بند کار و کسب

بازار درهمی شده سر تا به پای ما

***
غم نیست از کشاکش امواج سهمگین

تا زبده است و کار بلد ناخدای ما

***
ای باد اگر ز حال غریبان سوال کرد

بوسی بکن ز گونه ی آن آشنای ما

***

چون داشفنر یکی فقط آمد یکی رود

ای خاک بر سری که درارد ادای ما

داشفنر 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید