166. موسم قلیان

رسیده موسم قلیان صبا زغال بیاور

دوباره این دل ما را کمی به حال بیاور

***

صدای قل قل مستی براور از دل هستی

خموش بلبلکان را به قیل و قال بیاور

***

درون این قفس تن مجال بال پری نیست

ای کلید رهایی دمی مجال بیاور

***

غم تو نیست نباشد صفا به کام من و قل

به جای مرهم جان، جان و دل ملال بیاور

***

تمام گشته تتونم ببین که بی تو چنونم

لبی ز طعم دو سیب و ز پرتقال بیاور

***

اگر چه یار کنارم نماند و رفته قرارم

بگیر کام و جمالش تو در خیال بیاور

***

اگر که باده پرستی تو یار داشفنر هستی

بیا نهان ز رقیبان شراب مال بیاور

***داشفنر***

صوتی

/ 0 نظر / 24 بازدید