۱۴۴. مانده در گل

چو خر نشسته به گل مانده درخیالاتم

اسیر دو به شک دست احتمالاتم

***

کجاست پاسخ چشمان پر یقین تو دوست

که بی جواب مرا می کشد سوالاتم

***

بیا و سیم کشی با خودت بیار صبا

مگر که دور شود از من اختلالاتم

***

ز گونگونی احوال من تعجب نیست

که چون هوای بهارست سیر حالاتم

***

سر به زیر نشان قناعت دل ماست

وگرنه قدر کفایت به جان و دل لاتم

***

شبم گدای هلال دو روزه نیست که من

به انتظار مه تام  با کمالاتم

***

بیا که داشنفر از بار غم فیوز پراند

مگر به وصل شود رفع اتصالاتم

داشنفر

/ 0 نظر / 64 بازدید