۱۴۵. شامپوی دیدار

بده ای حضرت حق با من ٍ کم تخفیفی
تا مگر سر برسد دور بلا تکلیفی

سر هجران زده با شامپوی دیدار بشور
دل چرکین شده ام را بکش از دم لیفی

چشم را بهر همین خلق نموده است خدا
تا که هر کس کند از حال خودش توصیفی

گرچه من رفته ام از شهر تو اما در خواب
ناز کمتر کن و یک شب برسان تشریفی

دلم آنقدر شده تنگ، که در وقت شراب
نتوان ریخت در آن باده مگر با قیفی

<<مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست>>
که نگنجد قلم و دفتر دل در  کیفی

داشفنر دست بجنبان و به امید خدا
زخمه ای زن به سر تار و بخوان تصنیفی

داشفنر

/ 0 نظر / 7 بازدید