165. سفارت دل

سفارت دل ما را گرفته ای یارا

که یادم است نبودی تو اهل این کارا

***

تو اهل صلح صفا بودی و نظر بازی

کنون چه شد که بهم ریختی همه جارا؟!

***

کسی درون سفارت مصون نمی ماند

سپاه چشم تو چون در کشیده دنیا را

***

بیا سفارت دل را کنون بگیر و ببر

که کس ندیده به چشمش وفای فردا را

***

میان چشم من و توست صد هزار سند

چه غم اگر ببرد آب روی رسوا را

***

مگر خدا بدهد بعد این بریز و بپاش

غرامت دل آتش کشیده ی مارا

***

پلیس خواست، ولی داشفنر که لو ندهد

<<سهی قدان سیه چشم ماه سیما را>>

***داشفنر*** 

صوتی

/ 0 نظر / 4 بازدید