۱۳۵. یار من کجاست؟

دلم تنگه دلم تنگه برایت

هنو یادم نرفته خنده هایت

***

برای ثبت در تاریخ امشو

چو نای نی کنم از دل حکایت

***

درون گیر و دار انتخابات

ز کمپین لبت کردم حمایت

***

به برگ رای دل نامت نوشتوم

نبودی شاهد اما اون خدایت

***

به جای وصل ات از صندوق تقدیر

برون اومد جدایی در نهایت

***

سوالم بود تنها یار من کو؟

مرا کشتند بی جرم و جنایت

***

گرفتند اعتراف از مو کشیدند

ببخش از آنچه گوفتوم درقفایت

***

دلم شد گرچه ممنوع الملاقات

به مو سر می زنه هر شب هوایت

***

مرا از زندگی محروم کردند

خیالی نی سر اندازم به پایت

***

فلک حزب لبم رو مهر کرده

چه غم چون می کنم از جان صدایت

***

تموم خاطراتت ضبط و بسته

غمی نی باتو می میرم به غایت

***

گر این دنیا نشد دنیای دیگه

شوم شمع غزل سوز سرایت

***

بزن زنگ داشنفر آتشنشانی

دوباره گر گرفته هرکجایت

داشفنر
/ 0 نظر / 21 بازدید