۱۳۳. گوچه سبز

ای ماه من ای نسترن ای گوجه سبز من بیا

آری ببین من بی هوا امشب هوس کردم تو را

***

گردی و رویت سبز تر از سبزه و سرو چمن

مُردم من از هجران تو آخر کجا بودی کجا؟

***

هر کس دعایی می کند خلصنی یارب من نظر

من روز و شب چشمم به در گویم الهی هب لنا

***

عمری کشیدم ناز تو پس کی زنم من گاز تو؟

بر جان شیرینم نشین ای ترشی بی منتها

***

عالم سراسر واژگون خواب و خور و میل و جنون

<<برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را>>

***

من با تو و قدری نمک هستیم چون چرخ و فلک

یک امشبی شمع و گل و پروانه ول کن ساقیا

***

تو کالی اما در دلت ارباب صد ها پخته ای

جانان من از در درا رویی نما چشمی گشا 

***

نی کادو می خواهم زتان نی حرف های خوبتان

من رفتم اما دوستان با گوجه سبزان الوفا

***

ای داشفنر دستت به در گر می رسد کاری بکن

ور نیست چندی دم مزن بنشین به کنجی با دعا

داشنفر

بشنو

/ 0 نظر / 15 بازدید