164. رخت عزا

این همه با صد آرزو دلبر ما شدی که چه؟

آمدی و نشستی و بعد جدا شدی که چه؟

***

کام مرا به جور خود تلخ نمودی و کنون

میل، دگر نمی کشد باقلوا شدی که چه؟

***

یاد بگیر از دل عاشق صاف و ساده ام

این همه شکل عوض مکن بارباپاپا شدی که چه؟

***

عشق تو را نمی دهم تا تو ازان من شوی

درد مرا ندیده ای حال دوا شدی که چه؟

***

عهد وفا گسسته ای جام صفا شکسته ای

حال که کافرم دگر قبله نما شدی که چه؟

***

اشک، مریز بی جهت فاتحه ای بخوان برو

حال که کشته ای مرا رخت عزا شدی که چه؟

***

داشفنر از نبودنت گیج دگر نمی شود

 حال که گم شدم دگر راهنما شدی که چه؟

***داشفنر***

صوتی

/ 0 نظر / 20 بازدید