۱۱۲. آب دزدک ها

کسی پیاله ی ما را پر از شراب کند

خیال نیست اگر مدعی عتاب کند

,

درون شهر پر است از گدای بی سر و پا

خر است هر که در این کوچه فتح باب کند

,

زمام امر به دستان آب دزدک هاست

که تشنه می ُکشد آن را که قصد آب کند

,

چکٍ وفا بکش ای دل فقط به آن شرطی

که خشکه جای دگر دلبرت حساب کند

,

یکی به آتش دوزخ ادب کنند و مرا

به هم نشینی یاران بد عذاب کند

,

گذار تا بزند حرف مفت بسیار است

به تخم چشم چپم هر چه هم خطاب کند

,

یکی به جای من از گونه های سرخ نگار 

ثواب دارد اگر یک کمی ثواب کند

,

تعجبی نکند داشفنر اگر روزی 

کسی تمام غزل هاش را کتاب کند

داشفنر

بشنوید از:

صوتی

/ 0 نظر / 65 بازدید