178. وردنه

‫ای وردنه رو روی من خرد و خمیرم جان تو

‫همسفره شو گردوی من مشتی پنیرم جان تو

***

در خامی و در پختگی در سادگی پیچیدگی

ته دیگ دیگی جان من سر شیر شیرم جان تو

***

ای ساعت سوییس من دستی بزن بر کوک تن

از بس که من خوابیده ام عمری است دیرم جان تو

***

‫گویند از بهر کرم صد بوسه دادی بیش و کم

آری کرم کن شاه ِ لب من هم فقیرم جان تو

***

‫از چاه یوسف می خری چون شاه بالا می بری

من نیز در چاه دو چشمانت اسیرم جان تو

***

دل مونس جانش تویی سر روی سامانش تویی

جز آن لب مثل لبو از غیر سیرم جان تو

***

در وصف بالا و خمت در شرح افزون و کمت

دادش گواهی داشفنر من کم نظیرم جان تو

***داشفنر***

/ 0 نظر / 47 بازدید