۱۱۷. نظر بازی

در نظر بازی ما بی خبران را وللش

بوسه ای ده صنما ره گذران را وللش

؛

ویکی لیکسم خبر از سر درون داد ولی(۱)

با تو چون روز عیان است نهان را وللش

؛

بهر جام نظرم میکده ی چشم تو بس

مسجد و کافی شاپ و دیر مغان را وللش

؛

حق نان و نمکت جمله رود در حلقم

که عیار نمک و قیمت نان را وللش

؛

نرود از نظرم موج صدا سیمایت

تو بمان بی بی سی و فارسی ِ وان را وللش(۲)

؛

جمله در بازی چشم تو ببازیم و خوشیم

بازی بی نمک ملعبکان را وللش

؛

داشفنر وقت گران است برو کاری کن

همه ارزانی گل باد زمان را وللش

داشفنر

توضیحات:

۱. ویکی لیکس نام شبکه ای که اقدام به افشای مدارک محرمانه یک سری از کشور ها را نمود

۲.بی بی سی نام شبکه خبری دولت انگلیس و فارسی وان شبکه ماهواره ای فیلم با دوبله فارسی

بشنوید:

صوتی

/ 0 نظر / 26 بازدید