یه لنگه دمپایی( ورژن بتا)

هر ی چن وخ ی بار

۱۲۴. بابا فنر عریان
نویسنده : داشفنر - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

تو آهویی و چشمت شیر داره

کمان ابروونت تیر داره

***

نداره در رویی راه فراری 

که مویت پای دل زنجیر داره

***

اگر عاشق شودوم دست خودوم نی

که زلفون کجت تقصیر داره

***

چنان چسبد به دل چشم سیاهت

که  گویی دیدگونت قیر داره 

***

خطرناکه تماشا کردن تو

که چشمون تو حکم تیر داره

***

کجا دستوم بگیره دامنت رو

چو هر چینش دو تا آژیر داره

***

بسان اعظم و کبری و افعی

زبونت می بره شمشیر داره

***

ولی هر ناز تو دنیای حرفه

که صد تا هر یکش تفسیر داره

***

به  درد بی  کسی بی همزبونی

فقط قرص لبت تاثیر داره

***

عجب خوش گفت بابا طاهر لخت

<<که غربت خاک دامن گیر داره>>

***

نمی بینوم اثر از فصل گرما

بهار امسال هم تاخیر داره

***

مشو غره تو ای بالای مجلس

که بعد هر بلندی زیر داره

***

مرا گمگشته اون یوسف که نامش

حسینه اولش هم میر داره

***

<<نمی دونم دلم دیوونه ی کیست>>

کسی دوونه که او تدبیر داره

***

بدون هر یاوه ای که داشفنر گفت

برای خود بسی تفسیر داره

پی نوشت از رحمان.ق:

گرفته لرزش از رویت، وجودوم

که رقص بندری واگیر داره