یه لنگه دمپایی( ورژن بتا)

هر ی چن وخ ی بار

۱۱۴. لب فروشی
نویسنده : داشفنر - ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
 

جمله ی دلبران من با خود من یکی دوتا

این همه آشنا ولی پاره تن یکی دو تا

,

خار و خیار و خربزه فله و فله وانتی

این همه دشت گل ولی سرو چمن یکی دوتا

,

پا نشود ز خواب خوش خسته دل خمار سر   

تا که نیاورد اجل عربده زن یکی دوتا

,

تا که شراب بوس او شهره عام و خاص شد

بر در لب فروشی اش چانه زدن یکی دوتا

,

شیر شکار گشته ی ریخته کلک و پر بسی

آهوی پر کرشمه ی دشت و دمن یکی دوتا

,

گر که قرار دوستی مصلحت است و این و آن

چون من و داشفنر ببین عهد شکن یکی دوتا

داشفنر

بشنوید از:

صوتی