یه لنگه دمپایی( ورژن بتا)

هر ی چن وخ ی بار

۱۴۹. حضرت خر
نویسنده : داشفنر - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٩
 

به جای دل خری دارم مگر چه؟

کسی جز من نمی داند اگر چه

***

برو ای مدعی دل نیست با من

خری دارم خری دارم مگر چه؟

***

کبوتر با کبوتر باز با باز

تو را بهر خدا پس سهم خر چه؟

***

شدی سقف سرای من ولیکن

نگفتی پایه و دیوار و در چه؟

***

دلت آخر از آن ما شد ای دوست

فقط آن چهره و دست و کمر چه؟

***

خری دارم خریدار نگاهت

بگو جانان من قدر نظر چه؟

***

به پای عشق شیرینت چو فرهاد

اگر از خر شدم دیوانه تر چه؟

***

رقیب از لعل تو ماچی خفن کرد

خدا جیزش کند پس داشفنر چه؟

داشنفر