یه لنگه دمپایی( ورژن بتا)

هر ی چن وخ ی بار

۱۴۳. جن گیر
نویسنده : داشفنر - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩
 

 

خوشا جنی که جن گیرش تو باشی

خوشا خوابی که تعبیرش تو باشی

***

در این دنیای جادو جنبل و سحر

خوشا فالی که تصویرش تو باشی

***

گرفتم از من طلسمی از مشایی

خوشا وردی که تاثیرش تو باشی

***

شدم مجنون لیلای دو چشمتت

خوشا پایی که زنجیرش تو باشی

***

دلم جوجه کباب است از غم تو

خوشا دیسی که کفگیرش تو باشی

***

لبت چونان عسل چشمت مرباست

خوشا شیری که سرشیرش تو باشی

***

دلم را رنده کردم چون خیاری

خوشا ماستی که موسیرش تو باشی

***

بیفتاد از تپش این قلب سبزم

خوشا آن جنبشی میرش تو باشی

***

کشد چادر ز هر سر داشفنر تا

خوشا آنی که در زیرش تو باشی

داشفنر